გრავიოლას ხე საქართველოში

შეიძლება თუ არა გრავიოლას გაშენება საქართველოში?

ინტერვიუ დოქტორ დავით მალიძესთან, გრავიოლა, გრავიოლას ნერგი, გრავიოლას პლანტაცია, გრავიოლას მოშენება, გრავიოლას თესლი

გრავიოლა სხვა სარტყლის მცენარეა და საქართველოში მისი გაშენებისას, გარკვეული პრობლემები არსებობს, რამდენადაც ვიცით ამ მიმართულებით მუშაობს სერიოზულ მეცნიერთა ჯგუფი – მიმდინარეობს ადაპტირება.
ინტერნეტ–მასალებიდან ვიცი, რომ სოჭის მიდამოებში უკვე შენდება გრავიოლას პლანტაცია.
თითქოს აშენებენ აფხაზეთშიც. საქართველოში წარმატებული საცდელი ეგზემპლიარები  ყოფილა  გურიაში, აჭარასა და სამეგრელოში.

ოთახის მცენარედ  გაშენება პრობლემა არაა.
ეზოში გაშენებაც 
პრობლემა არაა. ტემპერატურა 3 გრადუსზე დაბლა არ უნდა ჩამოვიდეს, მაგრამ,  1–2 ძირის შეფუთვა არაა პრობლემა

რაც შეეხება პლანტაციის გაშენებას, ჯობს მიიღოთ კონსულტაცია ელფოსტაზე This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  საწარმოო პლანტაციის გაშენებას უფრო აკადემიური მიდგომა ჭირდება.