პროფესორი დავით მალიძე

  • ნატრიუმ-გლუკოზის კოტრანსპორტერ 2-ის (SGLT2) ინჰიბიტორები - გულის დამხმარე შაქრიანი დიაბეტის წამლები, თუ შაქრიანი დიაბეტის დამხმარე კარდიოლოგიური წამლები.

    ნატრიუმ-გლუკოზის კოტრანსპორტერ 2-ის (SGLT2) ინჰიბიტორები - გულის დამხმარე შაქრიანი დიაბეტის წამლები, თუ შაქრიანი დიაბეტის დამხმარე კარდიოლოგიური წამლები.

    datkinioDAPA-HF კვლევამ, რომელიც წარმოდგენილი იყო ევროპის კარდიოლოგთა 2019 წლის კონგრესზე, აჩვენა კარდიოვასკულური სიკვდილობის 18 % იანი შემცირება პაციენტებში, რომლებსაც ჰქონდათ განდევნის ფრაქცია 40 % ან მასზე ნაკლები. აქამდე შაქრიანი დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატები აქვეითებდნენ მხოლოდ გლუკოზის შემცველობას პლაზმაში და არ იწვევდნენ გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სიკვდილობის შემცირებას. ზოგიერთი პრეპარატი (მაგალითად გლიტაზონები აუარესებდნენ კიდეც ამ მონაცემებს). ახალი SGLT2 ინჰიბიტორების შესახებ ჩვენ ინტერვიუ ავიღეთ პროფესორ - დავით მალიძესთან.